מטלות ותרגולים לשיעור חשבון 1

חופשת חנוכה שמחה.

אני מצרף 4 דפי עבודה, אותם קיבלנו בכיתה ויש לסיימם עד לסוף חופשת החנוכה.

2 מתוכם הם תרגילי חיבור ארוך ושניים מתוכם הם תרגילי חיסור ארוך.

יש להעתיק ולפתור את התרגילים בצורה מאונכת (מספר מתחת למספר).

תרגילי החיסור הם האחרונים שעבדנו עליהם בכיתה, והם כוללים את שיטת הפריטה

עליה יש לחזור ולעבוד בתשומת לב.

אני מבקש, עבור כל תרגיל חיסור אותו אתם פותרים - לבדוק אם התשובה נכונה בעזרת תרגיל בדיקה מתאים.

(חיבור)

בהצלחה וחופשה נעימה, חגי.