ציוד וספרי לימוד לילדי ד-ו

Post date: Sep 18, 2012 7:26:3 PM

להורי ד -ו שלומות ושנה טובה

בקובץ המצורף שתי רשימות

האחת ציוד לימודי וספרי לימוד להם נזקקים ילדכם בשיעורים אותם בחרו ולהם התחייבו. עד חופשת סוכות אנו מלמדים ללא ספרי לימוד - אולם לאחריה נזדקק הן לציוד והן לספרים.

אנא עברו עם ילדכם על המערכת והצטיידו בהתאם.

חשוב לשים לב שהקלמר של ילדכם מצוייד.

הרשימה השנייה היא רשימת ציוד לו אנו זקוקים בתלתון ואיננו רוכשים בשל הקשיים התקציביים בהם נתון בית הספר.

באספת ההורים התבקשנו לשלוח רשימה של צרכים כדי שמשפחות שיחפצו בכך יוכלו לסייע.

אנא עדכנו את סול מה בכוונתכם להביא כדי שנמנע מכפילויות .soul@givol.org

תודה

צוות ד-ו