Neta English 3/2

מטלה לסיכום יחידה 4 (אוכל):

מטלה לסיכום יחידה 4 בספר (בנושא אוכל)

ניתן לעבוד בזוגות או לבד. תאריך הגשה: יום ראשון 5.2

למטלה מספר שלבים. הקפידו להכין את כולם. העבודה להגשה, באנגלית.

נקדיש את 3 השיעורים הקרובים להכנת המטלה בכיתה. את שאר העבודה תעשו בבית.

1. המציאו מסעדה: בחרו שם למסעדה (באנגלית) והחליטו איזה סוג מסעדה היא (סושי, חומוס, צמחונית, סינית, אחרת). החליטו על עיצוב לשם המסעדה, שישקף את אופי המסעדה שבחרתן. הכינו שלט עם שם המסעדה.

2. הכינו תפריט למסעדה. על התפריט לכלול לפחות 10 מילים מתוך היחידה שלמדנו בספר. התפריט חייב לכלול לפחות 10 מנות.

3. כתבו מתכון למאכל שאתם אוהבים.

a. כתבו את רשימת הרכיבים והכמויות

b. כתבו את אופן ההכנה. תוכלו להיעזר במילים שבספר.

אופן ההערכה: