תרגיל חירום למידה מרחוק 4-5.3.24

תלתון א'-ג'

כיתה א'- קישור

כיתה ב'- קישור

כיתה ג'- קישור

תרגולים ללמידה מרחוק א'-ג'

משימה לכיתה א'- קישור

משימה לכיתה ב'- קישור

משימה לכיתה ג'- קישור

תלתון ד'-ו'

קישורים לGoole Meet של תלתון ד'-ו'

כיתה ד'- קישור

כיתה ה'- קישור

כיתה ו'- קישור


תרגול ללמידה מרחוק ד'-ו'

כיתה ד'- קישור

כיתה ה'-