תרגיל חירום למידה מרחוק 20.2.23

תלתון א'-ג'

קישורים לזומים של תלתון א'-ג' : בשעה 17:00

כיתה א' - https://edu-il.zoom.us/j/3096192369

כיתה ב' - https://edu-il.zoom.us/j/87042090478

כיתה ג'- https://edu-il.zoom.us/j/88171390083

תרגולים ללמידה מרחוק א'-ג'

משימה לכיתה א'- קישור

משימה לכיתה ב'- קישור

משימה לכיתה ג'- קישור

תלתון ד'-ו'

קישורים לזום בשעה 18:30-18:00

תלתון ד'-ו' -