קבוצת דיון כללית - מידע

הצפייה והתגובה בקבוצת הדיון פתוחה לכל חברי קהילת בית החינוך.

בשאלות ניתן לפנות לועדת קשרי קהילה.

קבוצת דיון כללית

דיונים כלליים בנושא בית החינוך.

לכניסה לפורום לחצו כאן

הפורום הזה קם ונוצר ע"י ועדת קשרי קהילה לצורך יצירת קשר בלתי אמצעי בין כל חברי הקהילה: הורים, ילדים וצוות.

הפורום נוצר לצורך קיום דיונים, שיתוף מידע, העלאת רעיונות וקידום נושאים. לקידום ושיפור חיי הקהילה. הנושאים שיידונו בו יהיו הנושאים שבהם יבחרו לדון חברי הקהילה. כל אחד מחברי הקהילה יכול לפתוח דיון בכל נושא שימצא לנכון.

לעת עתה זהו פורום נסיוני עד שנמצא יחד את הנוסחה והפלטפורמה המתאימות לקיום הפורום בקהילתנו המתפתחת.

כולנו מעוניינים לשמור על סביבת נעימה וסובלנית, גם הוירטואלית. לכן, אנא קיראו את כללי השימוש בפורום וכבדו אותם.