ידיעון ומערכת שעות

מצורף ידיעון בית הספר לשנת הלימודים הנוכחית .

הידיעון פורס את מגוון השיעורים הקיים בבית הספר ואת אפשרויות הבחירה של התלמידים.

[מעודכן לשנה"ל תשע"ט]

לפתיחת הידיעון

לעיון במערכות על פי תלתונים:

א-ג, ד-ו, חטיבה, תיכון - י', תיכון - יא, תיכון - יב