פרוטוקול ישיבת ועד הורים – גבעול 30/11/2011

Post date: Jan 28, 2012 9:9:4 AM

נוכחים: גליה, יעקב, נילי, טום, סיוון, אמיר, יוסי

הוחלט:

1. אשרור החלטות הועד מיום 9/11/2011 יבוצע בפגישה הבאה – גליה

2. ועד ההורים תומך בחיפוש מנהלן לביה"ס

3. נקבעה פגישת עבודה של ועד ההורים עם מארק ל-1/12/2011 18:30

4. הועד תומך בהצטרפות אמיר לועד העמותה

5. הועד תומך בהגדרת אסיפה אחידה, שיוכלו להגיע אליה גם ילדים, גם הורים וגם מורים

6. הועד יחפש דרך להידברות ישירה בין ההורים לבין הצוות

7. הועד תומך בצמצום תשלומי התל"ן בהתאם לכללי משרד החינוך, והעלאת תשלומים מותרים אחרים בהתאם

8. טום יבקש ממוישיק לשלוח את אקסל התקציב, כפי שהוסכם בפגישת ועדת תקציב

9. בשבוע הבא, טום יבקש ממוישיק את הקריטריונים להנחות

המשתתפים מוזמנים לשלוח הערות ותיקונים

נערך על ידי אמיר