סיכום ישיבת וועד הורים גבעול מיום 20/9/2011

Post date: Jan 28, 2012 9:3:15 AM

נוכחים: יעקב, מאיה, תום, גליה, נילי, אביטל, אמיר, מירב, סיוון ויוסי

גליה ותום נבחרו ליו"ר של הועד.

- הוחלט עקרונית לנסות לנהל חלק מהדיונים דרך דואר אלקטרוני שיהיה פתוח וגלוי לצפייה לכל הקהילה.

- לא תהיה אפשרות לקהילה להשתתף בדיוני הוועד בפורום זה אלא רק בישיבות הוועד.

- דווח ע"י יוסי על פגישה עם חני וייצמן מנהלת אגף החינוך בעירייה, הוסכם כי לכולם אינטרס משותף לשמור על בית הספר .כמו כן הוסכם כי אחת לרבעון תתקיים פגישה משותפת עם המפקחת,מנהלת אגף החינוך,המנהלים ונציגות ההורים בה יועלו סוגיות שונות. זוהי התחלה מבורכת של קשר אנו נמשיך לקיים מגע עם נציגות העירייה.

נושאים הטעונים טיפול:

1. בחירת נציג לוועד הורים עירוני.

2. אישור הוועד בהצבעה באסיפה הקרובה.

3. בדיקת מסמך הצהרת כוונות של הוועד משנים קודמות, התאמתו ועדכונו בהתאם.