ועד ההורים

ועד ההורים הוקם במטרה לקדם ולעזור לבית החינוך להתפתח בצורה הטובה ביותר למען עתיד הילדים הלומדים בו. פעילות הוועד תכלול איתור וריכוז צרכים של בית החינוך, ריכוז פעילויות ההורים בתרומה לבית החינוך ותיאום הפעילות של וועדות בשיתוף ההורים. מתפקידי הוועד לדאוג לתקשורת עם כלל ההורים, וכן תקשורת עם צוות בית החינוך. הוועד הינו גוף נבחר ורשמי. במהלך החלק הראשון של כל שנ"ל תיערך אסיפה לבחירה מחודשת של הועד – הן של הורים ממשיכים בוועד והן של מצטרפים חדשים.

חברי הוועד:

יו"ר: 1. נדב קוסיבצקי 2. שגית רבינוביץ