givol-mail-template

העלון מתפרסם באתר בית הספר. גלשו ל-givol.org לצפייה בגרסאות המלאות והמעודכנות ביותר של הכתבות!

כותרת סעיף

~title

~teaser

להמשך לחצו כאן...

עלון המידע מכיל תקציר של הפרסומים האחרונים באתר בית החינוך.

מומלץ להתעדכן באתר עצמו: http://www.givol.org

[--הודעות--]

יום שיא

בתאריך 20.12.11 בשעה 17:00 ייתקים יום שיא , אנחנו שמחים להזמין לערב בו תחוו מעט מהנעשה בבית החינוך

שיעורים/סדנאות לדוגמא , סדנאות באווירת חנוכה , התכנסות לסיכום ולציון חנוכה. להמשך

[--פרוטוקול האסיפה--]

סיכום אסיפה

סיכום אסיפה 23.11.11

בטיחות בדרכים - הקמת משמרות זה"ב: לא יוקמו השנה משמרות זה"ב ב"גבעול".

יוקם צוות בדיקה של כל נושא הבטיחות בכל אזור בית החינוך, בשיתוף עם

העירייה וגורמים נוספים - על מנת לבחון את נושא הבטיחות ולשפרו. להמשך