עדכון פרטים לדף קשר

ועדת קשרי קהילה מסייעת בעדכון פרטי התלמידים ומשפחותיהם בדף הקשר.

ContactsErrorFinder

שגיאות בדף הקשר

סטטוס קבוצות דיוור - גבעול

אופן העדכון

הפרטים לדף הקשר נשמרים בטבלה המרכזית הזו.

ניתן לזהות חלק משגיאות ההקלדה באמצעות הטבלה שבצד שמאל של דף זה. בטבלה מצויינים שמותיהם של ילדים שיש הבדל בין הפרטים שלהם לפרטים של אחיהם, וכן פרטי ילדים שמספרי הטלפון או כתובות הדואל שלהם אינם חוקיים.

סטטוס קבוצות הדיוור

בטבלה הבאה ניתן לעקוב אחר העדכון החצי-אוטומטי של קבוצות הדיוור. העדכון מתבצע פעם ביום בשעה 18:00.