סיכום ישיבת ועדת קשרי קהילה 9/9/2012

Post date: Sep 09, 2012 1:35:54 PM

נוכחים:

עופרה , גליה , ספיר , נהוראי בן צבי , עידן שמואלי

סקירה על פעילות קודמת, ספיר:

תחזוק אתר בית הספר והפורום.

מכניס תוכן לאתר, כמו סיכום ישיבות הוועדה, יצירת ניוזלטר עפ"י חטיבות. עדכון רשימות תלמידים.

תקשורת בין ההורים לבית הספר בתחום התקשוב..

נשאר פתוח עניין התקשורת עם ההורים חסרי המייל, וקושי עם הורים חסרי ג'ימייל.

מטרות –

אתר תדמית

סיוע להורים מאותגרים טכנולוגית

ערכת הצטרפות לקהילה

חשיבה על צנזורה ן/או תכנים המופצים לקהילה.

דרכים נוספות להעברת מידע

הרשאה לאישור פרסום בפורום ע"י חברי הוועדה, בקרוב ינוסח קוד אתי לפרסום בפרום.

מידע חודשי

לשקול בשם השקיפות ריכוז תלונות.

הפצת המידע מהפורום לתלמידים