סיכום ישיבת ועדת קשרי קהילה 29/1/2012

Post date: Feb 04, 2012 7:13:56 PM

נוכחים: טל, ספיר, גליה, נילי

בשבוע הבא גליה לא תוכל להגיע, וטל מרכז את ההכנות לתחרות ה-FLL. פגישת הועדה הבאה תהיה עם ועדת אסיפה ביום חמישי הבא 9/2. הולכים לדבר איתם על אופן הפרסום של הועדה באתר. הפגישות ביום ראשון 5/2 וביום ראשון 12/2 לא תתקיימנה.

לוח מודעות - חשוב להצליח להגיע לא רק אל מי שקורא מיילים ומחובר לאינטרנט. לשם כך ברצוננו להפעיל לוח מודעות (פיזי, לא וירטואלי) בכניסה לביה"ס. על לוח המודעות נתלה הודעות חשובות, וגם תדפיסים של עדכונים מהאתר (כולל הודעות מהפורום).

נילי תדבר עם תום במטרה לקדם את שיפוץ לוח המודעות. כולל התקנת חלון וגגון, כך שנוכל להדפיס הודעות מהפורום ולתלות מודעות.