סיכום ישיבת ועדת קשרי קהילה 20.11.2011

Post date: Nov 20, 2011 10:43:7 AM

נוכחים

גליה, נילי, ספיר, טל

נושאים

דף קשר

1. החלטנו להפיץ דף קשר הכולל טלפונים, שמות, כתובות מגורים, ללא כתובות מייל. הסיבה היא גם גרפית (אין מקום בדף), וגם כדי למנוע ספאם, לאור מקרים שאירעו בעבר.

2. נפיץ את דף הקשר במייל, כשבוע לפני ההדפסה.

3. מטעמי חיסכון בנייר נדפיס דפי קשר נפרדים לכל תלתון.

4. דיברנו על האפשרות להדפיס את דף הקשר בבית דפוס, כדי לצמצם עלויות. נילי תברר מול בתי דפוס כדי לקבל הצעות מחיר. הבעיה תהיה כנראה לקבל את המימון מבית הספר (למרות שהעלות נמוכה יותר מעלות החומרים המתכלים למכונת הצילום...)

עיתון בית הספר

ספיר יהיה אחראי על פרסום "קול גבעול" באתר.

פורום

ספיר וטל יבחנו פלטפורמות

רשימות תפוצה

גליה העבירה את קבוצות הדיוור הישנות של כלל ביה"ס ושל הגן למצב ארכיון (כך שלא ניתן לשלוח).

יריד ועדות

נמשיך את בניית תיאור פעילות הועדה במייל. נילי תעביר את הטיוטה שכתבנו בשבוע שעבר.

הנגשת מידע לקהילה

העלינו 2 רעיונות:

בלוגים באתר (לדוגמה: בלוג ועד ההורים, בלוג "מורה חדש", בלוג התלמיד וכד' - צריך להחליט האם בלוגים אישיים או נושאיים).

פינת "הכה את המומחה". חברי קהילה יוכלו לשאול שאלות את ועדת קשרי קהילה, אנחנו נביא את המומחה שיענה והכל יופיע באתר.