סיכום ישיבת ועדת קשרי קהילה 19/2/2012

Post date: Feb 19, 2012 10:33:38 AM

נוכחים:

גליה, ספיר, טל

נושאים

פורום: עלתה טענה שאנשים מעלים דברים לפורום במקום להפנות לוועדות / בעלי תפקידים הרלוונטים. לדוגמה: פניה בפורום לגבי הקיטרינג.

דיון: במקרים קבים, דברים כאלה מגיעים לפורום כי הועדות לא מפרסמות את הנושאים שבהם הן מטפלות. לפעמים אפילו לא יודעים על עצם קיומה של הועדה.

החלטה: יצירת דף עם טבלת ועדות, שיכלול את שם הועדה, תקציר תפקידי הועדה, איש קשר, חברי הועדה. טל ישלח מייל לאנשי הצוות לאיסוף החומר.

לוח מודעות: צריך לארגן גגון וחלון. גליה תדבר עם תום.

דף קשר: היום יובא לאנשי הצוות לצורך עדכון פרטים.