סיכום ישיבת ועדת קשרי קהילה 18.9.2011

Post date: Sep 18, 2011 9:31:15 AM

נוכחים: טל מוזס, גליה פלטין סיני, ספיר דבש, נילי מצגר

סקרנו את התפתחות האתר החדש. בשלב זה אנחנו בוחנים פלטפורמות טכנולוגיות שונות להפעלת האתר, ומגבשים את שיטת העבודה.

הכוונה היא שכל הועדות (ובפרט, האסיפה) יפרסמו את החלטותיהן. אנחנו מחכים עם הפעלת כל הועדות במסגרת האתר עד לבניית תשתיות האתר.

המשימה העיקרית שלנו כרגע - עדכון דף הקשר של ביה"ס.

תיקון שגיאות בדף (לפי הרשימה שמופיעה בדף הזה) - גליה + נילי

העתקת כתובות מייל מרשימת התפוצה הנוכחית של ביה"ס לדף הקשר החדש. - גליה + נילי

הכנת טופס מקוון לעדכון פרטים - נבקש מהחונכים להעביר להורי התלמידים בקשה למלא את הטופס. - טל

השלמת התוכנה לסינכרון דף הקשר עם רשימות התפוצה - טל