סיכום ישיבת ועדת קשרי קהילה 11.9.2011

Post date: Sep 11, 2011 9:8:9 PM

משתתפים

ספיר (תיכון), גליה סיני (הורה), עמית (תיכון), גפן (חט"ב), טל (צוות)

החלטות

1. הוחלט לפרסם באופן שוטף סיכומים של כל ישיבות הועדה.

2. ישיבות ועדת קשרי קהילה תתקיימנה רק ביום ראשון. הפגישות בימי רביעי יוקדשו לצוות המחשוב של ביה"ס.

3. הועדה מעוניינת לקדם הגדרת תפקיד 'רכזת פניות הקהילה' - זהו ערוץ קשר מקביל לפניה בכל נושא שקשור לביה"ס, ומיועד להקל את הפנייה כאשר לא יודעים אל מי אמורים לפנות ובאיזה אופן. חשוב שרכזת פניות הקהילה לא תהיה אשת צוות, אך תהיה בתקשורת שוטפת עם הצוות. גליה קיבלה על עצמה את התפקיד.

4. במהלך השבוע נתאם באמצעות הדואר האלקטרוני את ההיערכות ליריד הועדות (הכנת דוכן, דפי הסבר וכד').

תקציר הישיבה

עדכון לגבי רשימות הקשר של ביה"ס: בשבועות האחרונים עבר ניהול דף הקשר למיקום מרכזי. בשבועות הקרובים נתחיל בעדכון רשימות התפוצה (קבוצות גוגל) בהתאם לדף הקשר. כרגע גם יהודית וגם החונכים מעדכנים את דף הקשר.

עדכון לגבי האתר: הפעלנו בביה"ס תשתית חדשה מבוססת Google Apps. אנו מתחילים בבניית אתר ראשוני על בסיס התשתית הזו, ובמקביל בוחנים אפשרויות שונות לניהול מתקדם יותר של האתר. ישיבות ועדת קשרי קהילה יתמקדו בתוכן האתר ולא בהתלבטויות הטכניות לגבי התשתית, במקביל - צוות המחשוב יעסוק בבניית תשתיות האינטרנט והמחשוב של ביה"ס.

לקראת יריד הועדות שיתקיים בשבוע הבא חשוב להציג את הועדה לכלל חברי הקהילה. חשוב שבועדה יהיו נציגים מכל התלתונים, ובפרט - שיהיו גם ילדים מכיתות א'-ו', והורים.

חשוב להגדיר היטב את תחומי העיסוק של הועדה. במהלך הישיבה הגדרנו כך:

קידום ערוצי התקשורת וזמינות המידע בקהילת בית הספר. בפרט, הועדה תעסוק בניהול וטיפוח אתר ביה"ס ותפוצת המיילים.

ליווי וקליטה של משפחות חדשות, בשיתוף פעולה עם ועדת קליטה.

תפקיד "רכז פניות הקהילה".

קידום אירועים קהילתיים.