סיכום ישיבת ועדת קשרי קהילה 1.1.2012

Post date: Jan 01, 2012 10:40:25 AM

נוכחים: טל, ספיר, נילי

נושאים:

עדכון לגבי הפורום

הודעות לכל הקהילה

המטרה היא שבמקום לשלוח הודעות במייל לכל הקהילה, ההודעות יפורסמו באתר (ואז יישלחו באופן אוטומטי באמצעות המייל).

פינת "הכה את המומחה".

ספיר לוקח על עצמו את תפקיד המומחה.

נכין דף שמזמין אנשים לשאול שאלות לגבי ביה"ס ("כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול...").

בהמשך, הדף יכלול גם אינקס של השאלות שכבר נשאלו.

את השאלות ניתן יהיה לשאול בפורום או ישירות לכתובת מייל expert@givol.org שתופנה לועדת קשרי קהילה, וספיר יגיב לשאלות.

נכתוב לעיתון דף שכולל סיכום השאלות והתשובות

פינת סקרים

נילי תכין סקר שבועי. תוצאות הסקר תתפרסמנה באתר.

גם את תוצאות הסקר ניתן לפרסם בעיתון.

דף קשר

דף הקשר מוכן להפצה לקהילה לצורך הגהה. יופץ בקרוב במייל ובאמצעות האתר.