סיכום ישיבת ועדת קשרי קהילה 06.11.11

Post date: Nov 06, 2011 10:42:20 AM

נוכחים: ספיר, טל, גליה, נילי

נושאים:

ניוזלטר דו-שבועי

מרק מעוניין להתחיל בשליחת ניוזלטר דו-שבועי, שיכלול את דברי רכזות התלתונים. אנחנו משתדלים ליצור תשתית באתר לכתיבת העדכונים, כך שהאתר ישלח באופן אוטומטי את הניוזלטר.

עדכונים של מורים לגבי השיעורים שלהם

גליה בנתה עבור מירה רשימת תפוצה של הורי התלמידים שלה. מירה שולחת עדכונים לגבי השיעורים.

לוח מודעות

נילי מציעה להוסיף לאתר לוח מודעות, זה יכול לגרום לאנשים להיכנס לאתר.

יריד ועדות

סמדר גורן מארגנת את היריד.