מסמך עבודה: הגדרת מטרות ותפקידים של הועדה

קידום ערוצי התקשורת וזמינות המידע בקהילת בית הספר. בפרט, הועדה תעסוק בניהול וטיפוח אתר ביה"ס ותפוצת המיילים.

ליווי וקליטה של משפחות חדשות, בשיתוף פעולה עם ועדת קליטה.

תפקיד "רכז פניות הקהילה". כתובת שאליה ניתן לפנות בכל שאלה (אם לא יודעים למי באמת אמורים לפנות). הרכז/ת אמור להיות הורה, כדי להיות כתובת ידידותית ולא מאיימת (בעיקר למשפחות חדשות שעוד לא מכירות את מערכת היחסים עם הצוות בבי"ס דמוקרטי).

קידום אירועים קהילתיים (ועדת קשרי קהילה לא תהיה בהכרח אחראית להפקת האירועים, אלא תעודד את הגופים האחרים בביה"ס ליזום ולהפיק אירועים כאלה).

(עוד שורה שאפשר למחוק)