ועדת קשרי קהילה

התפקיד העקרוני של ועדת קשרי קהילה הוא קיום וטיפוח ערוצי תקשורת פתוחים וזמינים בין מוסדות בית החינוך לקהילה, ולקידום שקיפות וזמינות המידע לגבי המתרחש בבית החינוך.

ישיבות הועדה

ישיבות הועדה מתקיימות מדי יום א' בשעה 11:45, בכיתת סיסקו (קומת חטיבת הביניים).