הודעות ועדת מורים

שלום לכולם

בימים אלו אנו מצויים בשיאו של תהליך בחירת המנהלת השנייה, שתצטרף למרק במקום מוישיק. כרכז ועדת מורים התבקשתי לפרט לכלל הקהילה את אופי תהליך הבחירה, והנה הוא לפניכם בתמצות.

הגדרת התפקיד:

רשמית: מנהלת סמל המוסד השני שלנו ("תיכון גבעול"), בעוד מרק מנהל סמל המוסד הראשון שלנו ("גבעול"). זה החלק הביורוקרטי והוא פחות מהותי.

מעשית: מנהלת במשותף עם מרק. עד תום שנה"ל הנוכחית בלבד, הגדרתה תהיה "מנהלת נקלטת", והיא תהיה בשנת ניסיון ומשוב של ועדת מורים כמקובל עם כל איש צוות נקלט. שני המנהלים יחלקו ביניהם את תחומי האחריות וכלל הקהילה תשותף ותיודע בחלוקה זו.

כללי התהליך בגבעול:

תהליך איוש כלל חברי הצוות בגבעול מתבצע ע"י ועדת מורים, גם כאשר מאיישים מנהל. תהליך זה מאפשר לנו מצד אחד לשמור על ייצוג לכלל הגורמים בקהילה, ומצד שני לשמור על דיסקרטיות וכבוד המועמדים.

לגבי ייצוג כלל הקהילה: הוועדה מאוישת על ידי 3 חברי צוות, מנהל (ובקרוב שני מנהלים), 3 הורים ו-4 תלמידים, כולם חברים קבועים. רובם מגיעים לכלל הישיבות, ומיעוטם מגיע רק לחלק מהישיבות אך שותף לוועדה בהתכתבויות ובראיונות. אני מכהן כרכז הוועדה (בחירה פנימית של הוועדה). הוועדה נפגשת כל שבוע באופן קבוע לפגישות שאורכן כשעה בממוצע.

לגבי שמירה על דיסקרטיות וכבוד המועמדים: חברי הוועדה מתחייבים מתוקף תפקידם לשמור על דיסקרטיות מלאה: מה שנאמר בוועדה לא יוצא מהוועדה. בדרך זו ניתן לבצע בחינה מדוקדקת של כל היתרונות והקשיים של כל מועמד לגבעול. בתהליך הבחירה אנו מתבססים על הרזומה של המועמד, בהתאם להגדרות התפקיד שפרסמה הוועדה, על ראיון אישי ארוך ומפורט שאנו עורכים, ועל דעות והמלצות שאנו אוספים מכל מי שהיכרותו עם המועמד רלוונטית לתפקיד המיועד. תהליך זה הינו ארוך ומפורט וכולל חשיפה למידע אישי הן לגבי המועמדים עצמם והן מצד חלק מהממליצים, מסיבות מובנות. למידע אישי זה (פעמים רבות לגבי הקשיים הצפויים) יש משקל רב לגבי זהות ההחלטה שתתקבל בוועדה, ואין לחשוף אותו לכלל הציבור, על כן כלל הציבור לא יכול להיות שותף להכרעה עצמה, אלא נדרש לתת אמון בשיקול דעתם ההוגן והשקול של חברי הוועדה. זו דרכנו בגבעול, ושינוי דרך זו דורש רוב באסיפה. בסיום כל שנה מביאה הוועדה את איוש כלל הצוות (כולל מעברים פנימיים) לאשרור האסיפה, ובמידה ויש התנגדות עקרונית הוועדה צריכה להתכנס שוב ולדון בזה מחדש. אבל זה לא לשלב הזה של השנה אלא רק בחלק של בניית כלל הצוות בין שנה לשנה.

ספציפית על בחירת המנהלת הפעם:

יציאתו של מוישיק באמצע שנה היוותה אתגר חדש בפני הוועדה. הצורך לאייש מנהלת שנייה באמצע שנה הוא התמודדות לא מוכרת בגבעול, ובנוסף הקשה עלינו התהליך הדיון אם בכלל ממשיכים עם שני מנהלים או עוברים למודל ניהולי אחר, תהליך שנמשך כחודשיים והגיע לסיומו רק באסיפת שישי האחרונה כאשר הקהילה החליטה להמשיך בניהול במשותף. בתנאים אלו, פעלנו כך:

פרסמנו מודעת דרושים במכון לחינוך דמוקרטי. קיבלנו הפנייה אחת מהמכון עצמו, למועמדת שנראתה למנכ"ל המכון אייל רם מתאימה מאד לניהול גבעול - לאה בכר צליק.

היות והתחלנו תהליך מעמיק מאוד של בחינת המועמדות של לאה והתוצאות היו מצוינות מחד ולא קיבלנו פניות נוספות מאידך, החלטנו שלא להמשיך לחפש בחוץ, ודאי שלא בשלב זה של אמצע שנה, ופרסמנו את התפקיד מספר פעמים לכלל הצוות בגבעול. מספר חברות צוות שקלו את התפקיד, ובסופו של דבר הציגה את מועמדותה יאירה גולן, חונכת בד-ו.

כל אחת משתי המועמדות עוברת את התהליך שפירטתי קודם לכן. התהליך זה יסתיים ביום ד' הבא 22.2, אז תשב הוועדה עם כלל המידע העומד לרשותה ותקבל את ההכרעה, בשיתוף פעולה עם יו"ר ועד העמותה. במקביל מרק אחראי לשתף בתהליך את המפקחת מטעם משה"ח ואת מנהלת אגף החינוך בעירייה, אם כי ההחלטה במקרה זה היא שלנו בלבד.

שתי המועמדות - הן לאה והן יאירה, הן מועמדות ראויות ומעולות. לשתיהן היכרות מעולה עם החינוך הדמוקרטי וניסיון ניהולי. כל אחת מהן מביאה יתרונות ברורים שונים זו מזו.

הוועדה תתחשב גם בנתונים אובייקטיביים שאינם קשורים באופיין של לאה או יאירה - לאה היא מועמדת חיצונית ויאירה פנימית. בחירה בלאה תדרוש זמן הסתגלות להיכרות עם גבעול ולהיפך, שיהיה פחות אצל יאירה. בחירה ביאירה תפחית את את זמן ההסתגלות ועשויה גם לשדר מסר של גבעול כארגון המצמיח מועמדים מבפנים לתפקידי ניהול, אך תייצר חלל בחונכות של ד-ו באמצע שנה, אותו נצטרך למלא ע"י איוש חונכת חלופית, דבר שידרוש בעצמו זמן הסתגלות לצוות ולנחנכים והתלמידים של יאירה.

ההכרעה לגבי זהות המועמדת תתקבל בפגישה ארוכה של הוועדה, ביום ד' הבא 22.2. פגישה זו תסכם עבודה רבה מאוד של איסוף האינפורמציה במקצועיות וללא משוא פנים, תוך שמירה על סודיות המידע האישי (על כל מועמדת) בתוך הוועדה. כרכז הוועדה אני אפרסם את ההחלטה לכלל הקהילה. כאמור, ההחלטה תיפול בשיתוף עם יו"ר ועד העמותה. לאחר פרסום הבחירה, יתחיל תהליך של כניסה לתפקיד ומפגש עם כלל הקהילה של גבעול - צוות המורים, ועד העמותה, ועד ההורים, אסיפה, מנהלת אגף חינוך ומפקחת מטעם משה"ח.