ועדת מורים

ועדת קבלת אנשי צוות

ועדה זו תעסוק בבחירתם של חברי צוות ההוראה והניהול של בית החינוך על פי צורכי כוח האדם, כפי שהובאו אליה מוועדת המערכת ובכפוף להחלטות שונות של האסיפה. האחריות המעשית לתהליך האיוש של איש צוות נוסף הינה של ועדה זו! חברי הוועדה ירכזו את פניות המועמדים, יקבעו ויבצעו ראיונות, או כל תהליך קבלה אחר שתמצא לנכון. חברי הוועדה יקבלו את ההחלטה לגבי העסקתם של חברי צוות חדשים. בכל פגישה עם מועמדים חייבים להשתתף לפחות שני מבוגרים. ועדה זו אחראית לאסוף גם משוב שנתי על עבודת אנשי הצוות ותפקודם. פיטורי אנשי צוות וכל הקשור בהם, יעשו רק על-ידי היועצת והמנהלים!

חברי הוועדה:

יו"ר + נציג צוות נבחר: רשף

2 חברי צוות נבחרים נוספים: מיכל דהן, סמדר ברששת

חברים מתוקף תפקידם:

מנהלים - לאה ויוגב.

רכזות - מיכל אוסטרובסקי, וטל הופמן.

3 הורים נבחרים: גליה פלטין-סיני, מרי כספי, ורוניקה רסקין.

נציגי תיכון נבחרים: ליאור חסן וזיו גבע.

נציגי ד'-ו' נבחרים: אריאל דבוש וים סיני.

נציג א'-ג' נבחר: שחף גל