חוברת העקרונות של גבעול - פברואר 2015

Post date: Feb 08, 2015 10:16:57 AM

קיים קושי וסתירה בין חוברת העקרונות לבין התפקוד בפועל בבית-ספר גבעול, עשור לאחר כתיבת חוברת העקרונות.

דיון זה בנוגע לקבלת מסמך עקרונות חדש שמתיישב אם אופיו של גבעול והחוקים שהתקבלו באסיפה.

דוח וועדת ביקורת – בנוגע לחוברת עקרונות.

פברואר 2015

חוברת העקרונות של גבעול נכתבה בימי הקמת בית-הספר, לפני 9 שנים.

חוברת העקרונות מהווה את העקרונות שלפיהם גבעול אמור לפעול.

במרוצת השנים, השתנה אופי בית החינוך בצורה שאינה הולמת יותר את חוברת העקרונות,

וכן חוקים שהתקבלו באסיפה היוו סתירה לדברים הכתובים בחוברת העקרונות.

לצורך כך, לפי החלטת אסיפה, לקחו על עצמם צוות לשכתב את חוברת העקרונות לכדי חוברת מתומצתת של אותם ערכים ועקרונות החשובים לאפיונו של בית החינוך – גבעול.

לקראת הבאת החוברת המקוצרת לאסיפה למען אישורה והחלפת החוברת המקורית, גילתה הוועדה כי לפי הכתוב בחוברת העקרונות, יש צורך ברוב של 75% מכלל חברי הקהילה על מנת לבצע שינוי שכזה.

לפי הניסוח הנ"ל, 75% מכלל הקהילה אומר מכלל התלמידים ההורים והצוות, דבר שהינו לא ריאלי מכיוון שאין 75% מכלל הקהילה שמתעניינת בנושאי אסיפה ואין ביכולתנו להבטיח השתתפות כה מסיבית של אנשים באסיפות.

וועדת ביקורת מעלה את הקושי ומציעה את הפתרונות הבאים:

1. וועדת ביקורת ממליצה להציע לאסיפה את החוברת המקוצרת, כך שלא תהיה סתירה בינה לבין חוקים הקיימים בגבעול והתקבלו באסיפה.

2. ניתן לקיים הצבעה אינטרנטית בנידון, אולם שוב – אין ביכולתינו אפשרות להבטיח השתתפות במילוי של חלק כה גדול מהקהילה.\

3. עד כה, חוקים מתוך חוברת העקרונות שהובאו להצבעה, היו צריכים רוב של 75% מבאי האסיפה.(מבאי שתי אסיפות, אחת רגילה ואחת במועד שנוח להורים- יום שישי).

ניתן לבצע גם עתה את הפתרון הנ"ל אך זהו בניגוד לכתוב בחוברת העקרונות, זהו פירוש נוח וריאלי.

4. הפתרון המקובל ביותר על חברי הוועדה – לשלוח במייל לכלל הקהילה את הפירוט הנ"ל בתוספת החוברת המקוצרת המוצעת להצבעה ולשאול אם מי מהקהילה מתנגד לביצוע אסיפה כפי שמתוארת בפתרון 3, ובמידה ואין התנגדות – לבצע את הפתרון מסעיף 3, כפי שהיה נהוג באסיפות גבעול עד כה.

וועדת ביקורת רואה כהכרח את עיבודה של חוברת העקרונות המקורית, לצורך המשך קיום נוהל תקין של החלטות האסיפה במקביל ולא בסתירה עם חוברת העקרונות.

בתודה, וועדת ביקורת גבעול.