דיווח שוטף של פעילות וועדת ביקורת - מרץ-מאי

Post date: May 17, 2015 9:11:23 AM

וועדת ביקורת עבדה בתקופה זו על עיגון ההחלטות שלפיהן מתקיים בית הספר, כפי שמתקבלות באסיפה.

ראשית, עבדנו על ניסוח מקוצר של חוברת העקרונות. פירוט היתר של חוברת העקרונות המקורית

סתרה מספר חוקים שהתקבלו באסיפת בית הספר במהלך 9 השנים בן הוא קיים.

לשמחתנו, האסיפה אישרה את הנוסח המקוצר בשתי אסיפות שונות

אשר כעת מכיל את הקווים והרעיונות המרכזיים העומדים בבסיס גבעול

ולא מקיים סתירות עם התנהלות השוטפת של גבעול.

שנית, בעבודה משותפת עם וועדת אסיפה,

אנו מעלים להצעה לאסיפה נוהל חדש ומפורט יותר של הצעות וקבלת החלטות של האסיפה

אשר יכילו בתוכן, בנוסף לרעיון עצמו -

א. מי האדם או הקבוצה האחראית על ביצוע ההחלטה בפועל.

ב. תקופת זמן המיועדת להטמעת ההחלטה וביצועה.

ג. בדיקה של החלטות שהתקבלו בתום הפרק הזמן המוקצב להן

והחזרתן לאסיפה לצורך דיון מחודש במידה והן לא מקויימות.

נושא אחרון בו עסקנו הוא הכנסתו והפעלתו של הקיוסק החדש בבית הספר.

דאגנו לקיום אי מכירת דברי מתיקה על פי חוזר מנכ"ל (חוקי משרד החינוך)

וכעת אנו עוסקים בשיתוף התלמידים בעבודה השוטפת של מטבח הקיוסק

מהפן החינוכי, וכן בשביעות רצון הילדים מטיב האוכל (מבחינה קולינרית).

בברכה, וועדת ביקורת.