דוח ועדת ביקורת 14.1

Post date: Jan 14, 2015 10:43:54 AM

תקציר הקובץ המצורף:

1. המלצה להביא בפני האסיפה את חוברת העקרונות המקוצרת.

2. התחלת בדיקה בנושא מעורבות והובלה של וועדות ופעולתן על ידי הילדים הנבחרים.