וועדות (ארז)

עושים סדר : יום עבודה להסדרת הוועדות והתפקידים בגבעול

הנה הוועדות והתפקידים שצוות ההיגוי ממליץ להביא ליום העבודה. אם אתם רוצים להביא דברים נוספים, או רוצים לכתוב ערות והארות, אנא מלאו את הטופס למטה. אם אתם רוצים לקרוא יותר על הדילמות של התפקידים השונים, כנסו לדף הוועדה

אחרי שבאספה עלה הצורך להסדיר את התפקידים והוועדות בגבעול, ישב צוות ההיגוי על המדוכה, איך להפוך כזו משימה גדולה למשהו מעשי. הצוות החליט להתמקד השנה בכל אותם דברים שמוגדרים בבית הספר ולא עובדים, או שעובדים למרות שאף פעם לא הגדירו אותם.

ביום שישי הקרוב יתקיים יום עבודה פתוח, בהשתתפות ועד הורים, ועדת ביקורת,

ועד עמותה, צוות ניהול, ועדת תקציב, ועדת קשרי קהילה, צוות וכל מי שרוצה לתרום, שבו יוגדרו התפקידים והוועדות:

מה האחריות שלהם?

מה הסמכות שלהם?

מי יכול להיבחר אליהם ומתי?

ההחלטות וההצעות שיתקבלו ביום העבודה יובאו לאישור האספה ב-13.6