30.3.19

Post date: Apr 01, 2019 4:24:57 AM

הורים, חונכים, נחנכים וצוות יקר,

חגיגות פורים הנפלאות, ססגוניות ושמחות, כבר אחרינו. תודה לכל מי שתרם חלקו לשמחתם/ן של הילדים והילדות בחג הכי מהנה בשנהתודה לועדת אירועים על ארגון שבוע פורים ועל בוקר פורימי מהנה במיוחד.

תודה גם לועדת קשרי קהילה על אירוע קהילתי מושקע ומהנה לא פחות בשעות אחה"צ.

תודה לכם, משפחות יקרות, על ההשקעה הרבה בתחפושות ושיתוף הפעולה לאורך כל השבוע במה שהתבקש.

החלטת האסיפה האחרונה הדנה על שינוי לוח הזמנים של יום הלימודים בשנה הבאה, קבעה ששתי ההפסקות הנוכחיות יקוצרו ב-5 דקות והפסקת הבוקר שלאחר מפגש הבוקר תוארך ב-10 דקות, לטובת זמן ל-ארוחת בוקר:

8.15-8.45 מפגש (שעה 1)

8.45-9.00 ארוחת בוקר

9.00-9.45 שעה 2

9.45-9.50 הפסקה בין השיעורים

9.50-10.35 שעה 3

10.35-11.00 הפסקה

11.00-11.45 שעה 4

11.45-11.50 הפסקה בין שיעורים

11.50-12.35 שעה 5

12.35-12.40 הפסקה בין שיעורים.

12.40-13.25 שעה 6

13.25-14.00 ארוחת צהריים שעה 7

14.00-15.30 שעה 8-9

בעקבות החלטת אסיפה הדנה באישור שינוי אתר האינטרנט של גבעול, התקיימה השבוע פגישה לחשיבה ראשונית בנושא, בה מיפינו את הצרכים שלנו בנוגע לאתר, חידדנו מטרות והתחלנו חשיבה ראשונית על דרכי פעולה. תודה רבה להורים ולעמית נגדימן, רכז התקשוב, שלקחו חלק והקדישו מזמנם וכישורם לנושא. פגישת המשך בנושא תתקיים בתאריך 1/519 בשעה 8:10. מי שמעוניין להצטרף לצוות החשיבה מוזמן בהחלט.

פגישה נוספת בעקבות החלטת אסיפה בנושא מיזם "נשק וסע" תתקיים ב 3/4 , יום רביעי, בשעה 8:10 מוזמנים ומוזמנות לקחת חלק בחשיבת המשך תהליך המיזם שהחל כהצלחה גדולה.

השבוע הגיע שוב לגבעול המרצה רן בראון להרצאה נוספת אודות התמכרויות ומסכים, הפעם לגילאי העל יסודי. בעקבות הרצאה זו ואחרות נוצרו שיח וחשיבה של בני הנוער בנושא.