30.12.17

Post date: Jan 01, 2018 5:26:8 AM

הורים חונכים ונחנכים יקרים,

בשבוע שעבר ציינו את מירוץ חנוכה, אך שכחנו לציין את מי שעמד מאחורי ההפקה הגדולה והאירוע המוצלח- אנו מבקשים להביע תודות והערכה גדולה לכל מי שעמל שבועות רבים לפני המירוץ, תכנן, הפיק אותו והיה אחראי להצלחתו- לנאווה, דגנית, מליסה, שירן ונחנכי ועדת אירועים.

שוב תודה והערכה

כהרף עין כמעט חלפה חצי שנת לימוד ואנו עומדים לקיים מהלך מורכב ומשמעותי של הערכה ובעיקר חשיבה קדימה. בשבועות הקרובים יקיימו הצוותים החינוכיים שיחות פדגוגיות בהן יתבוננו בכל ילדה וילד. ההתבוננות תהיה על הצדדים החברתיים, הלימודיים והרגשיים. ההתבוננות תעסוק באזורי החוזק ובאזורים החלשים. במרכז השיח יהיו מחשבות על האתגרים שנציב בפני הילד/ה ואיך הצוות יתמוך.

במקביל יתקיימו שיחות חונכות בהם יקיימו החונכות/חונכים והילדים הערכה דיאלוגית של הילד/ה במחצית. החונכות/החונכים והילדים יתבוננו יחד על ההצלחות, הקשיים, האתגרים ומציאת דרכי פעולה בהתאם.

את מהלך אמצע השנה נחתום במפגשי משולשים : הורים ילד/ה וחונך/ת. במפגשים אלו נסכם את המחצית ונקבע יחד אתגרים למחצית השנייה.

במפגשים אלו יקבלו הילדים גם טקסט כתוב שמסכם את תהליך המשוב וההערכה.

שימו לב- מפגשי המשולשים יתקיימו בתאריך 5/2/18. אנא כתבו מועד זה ביומנים.

את ההערכה בסיומה של מחצית ראשונה נכניס השנה לפולדר (תיקיה/ אוגדן). את הכריכה של הפולדר יעצבו ילדי גבעול... מחכים לתוצר

אנו שמחים לשתף אתכם שרן חטב נבחר לחונך חצר, והחל עבודתו ביום ראשון אצלנו. אנו מאחלים לרן הצלחה רבה בתפקידו החדש ומברכים על הצטרפותו למשפחת גבעול

תזכורת- ביום שני, 8/1/17, יחוסנו נחנכי כיתה ב׳ בשני חיסונים: האחד נגד טטנוס, דפטריה, שעלת, שיתוק ילדים(בחיסון אחד) והשני נגד שפעת.

הורים שטרם שלחו פנקסי חיסונים ו/או לא שלחו אישור חתום בכתב מתבקשים לעשות זאת כבר היום..