28/12/19

Post date: Dec 30, 2018 7:10:58 AM

בהזדמנות זאת, במסגרת שיתופי פעולה של ועדת קשרי קהילה עם המרכז לקשיש הסמוך אלינו, אנו זקוקים למבוגר שילווה את הילדים אחת לחודש במיזם "הקשר הרב דורי", בו נחזק את מערכת הקשרים בין נחנכי גבעול לבין אזרחים ותיקים בקהילה שלנו. מי מכם שיכול ומעוניין ללוות את הילדים מוזמן ליצור קשר עם נציגי ועדת קהילה, טל ששון - נחנך בחטיבה, או ורד חזן - מנהלת בית החינוך.

קהילה יקרה שלום,

אנו שמחים לבשר שכבר כל הועדות פועלות במרץ וגם ועדת מורים ותקציב החלו עבודתן השנה, הציבו מטרות והחלו לפעול למימושן, ילדים, צוות וגם הורים.

זאת ההזדמנות להודות לכל ההורים שלוקחים חלק בועדות השונות, בישיבות ועד הורים וועד עמותה, ונרתמים לכל עזרה ובקשה.

אנו מודים לכם מאוד ומאחלים המשך שיתופי פעולה מוצלחים.

מנכ"ל העירייה, יעקב זיגדון, הגיע לביקור אצלנו השבוע, יחד עם מנהלת אגף החינוך - סיגלית איציקוביץ, ועם מילה פיש - רכזת במחלקה לחינוך יסודי ועל יסודי, שמטרתו בחינת מרחבי הלמידה שהוקמו בשנה שעברה במסגרת התכנית - M21.

המנכ"ל התרשם משני מרחבי הלמידה ומהתכנית הפדגוגית שעומדת אחרי מרחבים אלה.

השבוע אנו מתחילים בישיבות פדגוגיות של הצוות החינוכי. מטרת ישיבות אלה היא לקבל תמונה רחבה ומקיפה יותר על כל נחנך וכל נחנכת, כדי לחשוב יחד על כיווני הצמיחה וההתפתחות, שעוברים על כל הנחנכים, ומה הם תהליכי ההעצמה והחיזוק שכדאי להתמקד בהם להמשך השנה.

בקרוב ניפגש כולנו לשיח "משולשים". שימו לב - המשולשים הוקדמו ליום שלישי, ה- 29/1 , ולא כפי שפורסם בפעמים הקודמות. אנא עדכנו ביומנים

בשבועיים האחרונים התקיימו אסיפות בכמה נושאים:

1. אסיפת צלצולים, בה בחרנו את הצלצולים שיושמעו במהלך החודש הקרוב.

2. 2 אסיפות (אחת ביום ד', והשנייה ביום ו'), שדנו על קיום יום יער אחת לשבוע בתלתון ד-ו.

מפאת רשימת דוברים ארוכה ביום ד' האחרון, הדיון ימשיך ביום ד' הקרוב.

3. הצעה להגביל דיון חוזר בהחלטת אסיפה לתקופה של 12 חודשים. נושא זה עלה גם הוא לדיון באסיפת שישי, ובינתיים הוסכם באסיפה שהייתה, שיוקם צוות חשיבה שיבחן את הנושא, ויציע הצעה מגובשת יותר לאסיפה, שתכלול גם התייחסות מורחבת לנושא ערעורים באותה השנה. ההצעה תעלה לדיון המשך גם ביום ד' בעוד שבועיים, ואז תתקבל ההחלטה הסופית.

שימו לב- ביום ד' 16.1.19, נדון בהצעה לרענן ולצמצם את אתר האינטרנט של גבעול.