28.3.2018

Post date: Mar 30, 2018 12:1:18 PM

קהילת גבעול היקרה,

על מנת להיערך בצורה מיטבית לשנה הבאה אנו מבקשים להסדיר את חידוש הרישום של ילדכם/ילדתכם לגבעול. כלומר כל מי שמעוניין להמשיך ללמוד שנה הבאה בגבעול מתבקש לאשר זאת , כדי שמקומו יישמר ועל מנת שנדע כמה מקומות פנויים נשארו לנו לטובת המשפחות הנמצאות כרגע בהמתנה לרישום.

אנא היכנסו לקישור : חידוש רישום לגבעול לשם הסדרת הרישום.

פרטים נוספים ומפורטים אודות נהלי הרישום והרשמה במכתב המצורף למייל זה.

באסיפת הטלפונים הניידים שהתקיימה לפני יציאתנו לחופשת הפסח הוחלט ברוב של 90 מול 60 שגם נחנכי ד'-ו' אינם יכולים להשתמש בטלפונים ניידים בכלל, לאורך כל שעות יום הלימודים.

- ברוב של 105 מול 45 הוחלט, שיש התנגדות לכך שהטלפונים יופקדו או יאספו ע"י המבוגרים.

- ברוב של 85 מול 64 הוחלט, שיש להגדיר מנגנון וכללים שיאפשרו לנחנכים ונחנכות להתקשר להוריהם במידת הצורך. (רעיונות יתקבלו בברכה :)

- ברוב של 110 מול 40 הוחלט, שצוות בית החינוך ימשיך לקדם פעילות חינוכית בנושא הסכנות וההתמכרות של השימוש בטלפונים ניידים.

- ברוב של 76 מול 71 הוחלט, שיש התנגדות לכך שאם מישהו יעבור על ההחלטה שאין להשתמש בטלפונים ניידים, גם הוריו יוזמנו לוועדת ל"ב.

שיתוף הפעולה עמכם והשפה המשותפת שלנו יחד חשובים מאוד במהלך זה. אנא הסבירו לילדים את החלטות האסיפה וסייעו לנו בקידום התפיסה של שמירה וכיבוד החלטות האסיפה.

לאחר חזרתנו מהחופשה, בתאריך 15/4/18, רן בראון יגיע להרצאה נוספת, הפעם לנחנכי ד-ו בנושא תרבות המסכים והטלפונים הניידים.

באסיפה הקהילתית הבאה (13/4/18) נדון על הקצאת תקציב לכיתה יבילה + הגדרת תעדוף האפשרויות למיקומה.

אנא רשמו לפניכם את מועדי אסיפות שישי הבאות:

13/4/18- הקצאת תקציב לכיתה יבילה ומיקום

11/5/18- המשך אסיפה בנוגע לזיוף כתובות בעת רישום ילדים לגבעול.

25/5/18- אסיפת שינוי יום ארוך

15/6/18- אסיפת אישור שיבוץ צוותי תלתונים

מועדים נוספים לתזכורת ורישום ביומן:

12/4/18- טקס יום השואה

18/4/18- טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה

לתשומת ליבכם- ביום הזיכרון יום הלימודים יסתיים בשעה 12:00.

מסיבת הסיום של תיכון גבעול ופרידה מ-יב' תהייה ביום א' ה-24/6/18.<