19.1.18

Post date: Jan 21, 2018 5:36:28 AM

הורים, חונכים, נחנכים ואנשי צוות יקרים,

כאמור, נפתחה ההרשמה לבית החינוך לשנת תשע״ט. היום הפתוח הראשון עבר בהצלחה. הגיעו מספר רב של הורים וילדים, אנו מודים על הבעת האמון בנו.

תודה לחברי ועדת קליטה וביקורים על הובלת היום.

אסיפה בית ספרית: השבוע עלתה הצעה לאסור הכנסת אוכל ושתייה לאולם עקב הרצון לשמור עליו.

תוך כדי ההצעה עלו תתי הצעות לייעול ודיוק ההצעה.

ההצעה התקבלה. משמעות ההחלטה: אסור לאכול ולשתות באולם.

וועדת ספורט תחליט לגבי כל חריגה או בעיה.

השבוע תעלה ההצעה הבאה המתייחסת לכל הוועדות בגבעול:

מותר לא להגיע באופן לא מוצדק לשעת וועדות פעם בחודש, אבל אסור לא להגיע פעמיים ברצף. במידה ולא מגיעים אז הוועדה מזמנת את חבר הוועדה לוועדת לב או לשיחת וועדה פנימית, בה יחליטו על המשך תפקודו של החבר בוועדה.

אסיפת קהילה - אנחנו ממשיכים עם המסורת, ומתכננים קיום אספות גם בשישי בבוקר בין 9:00-11:00. האסיפה הראשונה ליום ו', נקבעה לתאריך 9/2, וזו שאחריה מתוכננת ל-16.3. רישמו לכם/ן את התאריכים ביומן. כולם/ן מוזמנים ומוזמנות. נושאי האסיפות של ימי ו' יימסרו בקרוב ע"י וועדת אסיפה. לרוב, באסיפות שנקבעות לימי ו', יהיו אלו נושאים שמעסיקים יותר את ההורים.

הורים שמעוניינים להציעה הצעה לאסיפה, יכתבו את הצעתם על דף, ויחתימו 10 חברי קהילת גבעול שמעוניינים בקיום הדיון. את ההצעה יש להעביר לאחד מחברי וועדת אסיפה, או להשאירה במזכירות ולבקש להעבירה. נשמח לראותכם באסיפה. השתתפותכם/ן עושה את ההבדל. מי שמגיע - משפיע!

השבוע יתקיים תרגיל למידה מרחוק לשעת חירום, אשר נועד לאפשר הפעלת שגרת לימודים מרחוק בשעת חירום- מצב שבו נמנע מהנחנכים להגיע לביה"ס לתקופת זמן שיכולה להימשך כמה ימים עד כמה שבועות. שיתוף הפעולה עמכם חשוב מאוד. הנחיות לתרגיל ימסרו בהמשך בתלתונים.

יש להירשם במזכירות בית הספר 04-6343223 כדי להשתתף בימים הפתוחים.

נשמח לראותכם!

הימים הפתוחים הבאים:יום חמישי, 25.1.18 - 8:30-11:30

יום ראשון, 28.1.18 - 8:30-11:30

יום שלישי, 6.2.18 - 8:30-11:30 (היום האחרון לרישום לגן וליסודי)