17/9/2019

Post date: Sep 19, 2019 6:20:23 PM

הורים, נחנכים וצוות גבעול יקר,

אנחנו כבר מתחילים לחוש את הסתיו הארץ ישראלי באויר, הימים מתקררים מעט וריחו של היורה כבר כאן..בבית החינוך שלנו השגרות והנהלים מוטמעים יותר ויותר וחדוות למידה ושמחתם של הילדים מורגשת ברחבי בית הספר. בשבוע שחלף התקיים בתלתון ד-ו יום שיא בנושא חלל שהועבר על ידי צוות בראשית 1. הילדים שיתפו פעולה, שאלו שאלות חשובות, גילו עניין רב וידע קודם. לאחר הרצאה מרתקת וסדנאות שוגר בחצר בית הספר טיל לגובה 400 מטר לקול תרועת הילדים. תודה לאייל טפרברג, מורה למדעים, על המיזם הנפלא.

במסגרת שיעור ביחדנס בחטיבה הוקם קלפי לקראת יום הבחירות לממשלה. כל ילדי גבעול הוזמנו לבחור ולהשפיע.

תודה לצוות החטיבה על חינוך דמוקרטי, עכשוי ורלוונטי.

ועוד ועוד פעילויות ולמידה מגוונת ומשמעותית בכל התלתונים ובגן שלנו.

יחד עם זאת, אנחנו מתמודדים עם אתגרים בירוקרטיים כגון: סיום בניית מעלית בחטיבה, ביצוע הנגשות ועבודות בטיחות, בניית חדרי שירותים- בתהליך מתקדם. העירייה תקצבה לנו מבנה יביל לתאי שירותים נוספים. מחכים לאישור סופי על מנת שעד אחרי החגים יעמדו לרשות הילדים והצוות עוד שני תאי שירותים בתלתון ד-ו ומבנה נוסף של שירותים בחצר האחורית, סמוך לנגריה והמבנה היביל החדש שלנו.

כאמור, הדברים בתהליך מתקדם ובשיתוף פעולה עם העירייה ומשרד החינוך.

השבוע ריססנו באופן רחב יותר ומקצועי את החצר נגד נמלי האש שפקדו אותנו על מנת שבאי בית הספר לא יעקצו. מקווים שהפעם יצליחזאת ההזדמנות להודות לכל הקהילה הנפלאה שלנו ולכם הורים יקרים, על שיתוף הפעולה, האמונה והסבלנות.

אנו מעלים כמה נושאים חשובים. אנא קראו בעיון:

1. תשלומי הורים ומלגות סיוע למשפחות שמתקשות עם התשלום -

תודה לכל מי שהגיע כבר להסדיר את התשלומים לשנת הלימודים הנוכחית.

מי שטרם עשה זאת, מתבקש להגיע למזכירות בדחיפות ולהסדיר את התשלומים על מנת שנוכל לאפשר את המגוון החינוכי האיכותי והמשמעותי שכולנו מעוניינים שנעניק לילדיכם. עניין התשלומים חייב להיות מוסדר עד תום חגי תשרי! אנא עשו מאמץ.

מלגות סיוע ממשרד החינוך ועמותת "גבעולי אולגה לחינוך" - הגשת בקשה לסיוע בתשלומים, תתבצע ע"י הגשת הטופס שמצורף למייל זה עד לתאריך ה- 10/10/2019, לאחר שמילאתם את כל הפרטים הנדרשים וצרפתם את כל המסמכים המבוקשים.

שימו : 1) חובה להקפיד ל