16/2/2018

Post date: Feb 18, 2018 3:47:58 AM

"רק לעיתים נדירות

גדלים בני משפחה אחת

תחת אותה קורת גג.

הקשר הקושר את משפחתך האמיתית

אינו קשר של דם,

אלא של כבוד וחדווה איש בחיי רעהו".

(ריצ'ארד באך)

הורים, חונכים, נחנכים וצוות יקר,

סיימנו את השבוע באווירה מהנה ומשפחתית ובחגיגה גדולה ביום המשפחה ויום התוצרים שלנו. זה היה ממש יום חג. יום קהילתי בכל מובן המילה. תודה לועדת אירועים על ארגון הפעילויות המהנות ביום המשפחה ותודה רבה לצוות המורים, החונכים והנחנכים על השקעה גדולה. תודה מיוחדת לטל הופמן, רכזת פדגוגית, שהובילה את תהליך תוצרי הלמידה- התוצרים שהוצגו היו כל כך יפים, מיוחדים ומשמעותיים, ניכר בם פיתוח כושר החשיבה של הילדים , היצירה והלימוד העצמי. למידה המעוררת שאלות, בה הילד מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לעולמו. שילוב מנצח של למידה וחוויה אותם שמחנו לחלוק אתכם. התמונות המצורפות למייל זה מדברות בעד עצמן..

תודה גם לכם, ההורים, שהגעתם לקחת חלק בערב זה, לפעול עם הילדים ולהתפעל מהתוצרים.

בבית החינוך שלנו מאמינים בטיפוח אקלים חינוכי מיטבי . אקלים בית ספרי מתייחס בעיקר למערכת היחסים ולאווירה בין חברי הארגון בבית החינוך. אנו רואים בטיפוח האקלים את לב העשייה ,מתוך התפיסה שרק במקום בו שוררת אווירה חיובית יצליחו הנחנכים למצות את יכולתם בכל התחומים.

אנו מאמינים כי חינוך טוב משמעו בראש ובראשונה טיפוח סביבה אנושית וחמה שתעניק לנמצאים בה את היכולת והרצון לפתח את כישוריהם. סביבה שתתמוך ותאפשר צמיחה אישית ולמידה מתוך עניין ואתגר ומעל הכל סביבה מוגנת והוגנת.

מתוך תפיסה זו יצאנו השנה לתהליך אקלימי בכל בית החינוך. בנינו שאלון לנחנכים דרכו אנו מבקשים לקבל נתונים מידיים על מצב האקלים מנקודת המבט של הילדים ולהתחיל תהליך של עבודה אקלימית המבוססת על הנתונים שיתקבלו.

השבוע יצאו הילדים עם החונכים לחדר מחשבים למילוי השאלון. נעדכן בתוצאות ובתכנית עבודה שתהיה בעקבותם בהמשך.

ביום שלישי הגיעו נציגי הפרלמנט הארצי של בתי הספר הדמוקרטיים למפגש ושיח אצלנו בגבעול. הגיעו כ50 נחנכים ונחנכות כולל אנשי צוות כמעט מכל הארץ.

הצגנו את הייחוד והמגוון של גבעול מול בתי ספר דמוקרטיים אחרים.

בנוסף ערכנו פאנל שכלל נחנכים ונחנכות ואנשי צוות מגבעול כשכל אחד מייצג את תפקידו והעשייה בגבעול. בין הנושאים שעלו בפאנל: הייחוד של גבעול, למידה אחרת ומגוונת, וועדות בגבעול ומהותן.

לאחר מכן ערכנו את פגישת הפרלמנט הארצי בנסיון לתכנן את הפעילויות העתידות בהמשך השנה בקהילת בתי הספר הדמוקרטיים.

השבוע עלתה לאסיפה הצעה של ועדת אסיפה:

אסיפה תוכל להתחיל כאשר יהיו 5 נציגים מכל תלתון כולל חונך!

(הנציגות לא כוללת את חברי ועדת אסיפה)

במהלך האסיפה עלתה עוד הצעה:

במידה ואין 5 נציגים מתלתון כן לקיים אסיפה אבל לא להצביע .

2 ההצעות לא עברו!

בשבוע הבא אסיפת צלצולים ביום רביעי.

תזכורת- אסיפה קהילתית ביום ו' הבא, ה-23.2.18, בין 9:00 ל-11:00 בנושא " "עמדה קהילתית לגבי נושא הגדרת כתובת המגורים בעת הרישום לשיבוץ לגבעול". נוכחותכם חשובה!!

*** רשף שלח מייל נפרד בנושא אסיפת שישי- חשוב לקרוא.