16/2/2018

Post date: Feb 18, 2018 3:47:58 AM

"רק לעיתים נדירות

גדלים בני משפחה אחת

תחת אותה קורת גג.

הקשר הקושר את משפחתך האמיתית

אינו קשר של דם,

אלא של כבוד וחדווה איש בחיי רעהו".

(ריצ'ארד באך)

הורים, חונכים, נחנכים וצוות יקר,

סיימנו את השבוע באווירה מהנה ומשפחתית ובחגיגה גדולה ביום המשפחה ויום התוצרים שלנו. זה היה ממש יום חג. יום קהילתי בכל מובן המילה. תודה לועדת אירועים על ארגון הפעילויות המהנות ביום המשפחה ותודה רבה לצוות המורים, החונכים והנחנכים על השקעה גדולה. תודה מיוחדת לטל הופמן, רכזת פדגוגית, שהובילה את תהליך תוצרי הלמידה- התוצרים שהוצגו היו כל כך יפים, מיוחדים ומשמעותיים, ניכר בם פיתוח כושר החשיבה של הילדים , היצירה והלימוד העצמי. למידה המעוררת שאלות, בה הילד מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לעולמו. שילוב מנצח של למידה וחוויה אותם שמחנו לחלוק אתכם. התמונות המצורפות למייל זה מדברות בעד עצמן..

תודה גם לכם, ההורים, שהגעתם לקחת חלק בערב זה, לפעול עם הילדים ולהתפעל מהתוצרים.

בבית החינוך שלנו מאמינים בטיפוח אקלים חינוכי מיטבי . אקלים בית ספרי מתייחס בעיקר למערכת היחסים ולאווירה בין חברי הארגון בבית החינוך. אנו רואים בטיפוח האקלים את לב העשייה ,מתוך התפיסה שרק במקום בו שוררת אווירה חיובית יצליחו הנחנכים למצות את יכולתם בכל התחומים.

אנו מאמינים כי חינוך טוב משמעו בראש ובראשונה טיפוח סביבה אנושית וחמה שתעניק לנמצאים בה את היכולת והרצון לפתח את כישוריהם. סביבה שתתמוך ותאפשר צמיחה אישית ולמידה מתוך עניין ואתגר ומעל הכל סביבה מוגנת והוגנת.

מתוך תפיסה זו יצאנו השנה לתהליך אקלימי בכל בית החינוך. בנינו שאלון לנחנכים דרכו אנו מבקשים לקבל נתונים מידיים על מצב האקלים מנקודת המבט של הילדים ולהתחיל תהליך של עבודה אקלימית המבוססת על הנ