16.3.18

Post date: Mar 18, 2018 5:53:26 AM

שבוע טוב לכל קהילת "גבעול",

" שלושה אוהבים יש לו לאדם- בניו, ממונו ומעשיו הטובים"

ביום שלישי הגיעו אלינו כ- 50 מתנדבים מסלקום בשיתוף עמותת "רוח טובה" צבעו, חידשו ורעננו את חצר בית החינוך שלנו בשלל צבעים מרהיבים במסגרת"יום המעשים הטובים".

תודה לועדת חזות, לרן וללימור אמסלם על הובלת היום ותודה לכל מי סייע, עזר ושיתף פעולה- התוצאה נהדרת והמראה מלבב

תודה לועדת חזות, לתיכוניסטים שלנו והחונכות גם על שדרוג וצביעת קיר הטיפוס שלנו- תמונה אחת שווה אלף מילים (התמונות בקובץ "השבוע בגבעול בתמונות").

תודה נוספת לתיכוניסטיות המקסימות שלנו שחילקו ביום שלישי בבוקר שוקולד וברכה לילדי א-ג ושמחו ליבם:-)

תלתון א-ג הלך לקראת יום המעשים הטובים לנקות את החוף. ובמסגרת שיעור "טיפוח החן", יצאו הנחנכות לטפח את הקשישות- כל הכבוד!

פתחנו את השבוע בפסטיבל "בום דמוקרטי", בהובלת צוות המוזיקה שלנו. היה מוצלח מאוד, הנחנכים/ות היו מקסימים ומקסימות. פגשו ושמעו הרכבים מכל בתי הספר הדמוקרטיים בארץ והרשימו בשירה ובנגינה.

תודה לניל וצוות המוזיקה על ליווי הילדים לאורך כל הדרך.

השבוע התקיים ערב מחזאו