תכנית טיולים

Post date: Oct 07, 2013 3:34:17 PM

שלום לכם

מצורפת שוב תכנית הטיולים לשנה זו

אנא עברו היטב על המידע והביאו את הטופס עד יום חמישי

ועדת טיולים