תוצאות אסיפה 26.10: איסור אכילה בשיעורים

Post date: Oct 26, 2016 3:59:46 PM

אפשר וצריך להתחשב אחד בשני, לאכול בלי להפריע לסביבה, לשמור על הניקיון ולהתנהג בנימוס.

בהצבעה היה רוב ברור נגד ההצעה, וההצעה לא התקבלה.

תודה לכל הדוברים והמקשיבים והמצביעים!

נתראה באסיפות הבאות...

מאוד קשה להתרכז כשרעבים, ויש ילדים שלא יכולים ללמוד בכלל כשהם רעבים.

כל מורה מחליטה בשיעור שלה עם הילדים מה מותר ומה אסור לאכול. מורים יכולים גם לבקש מהילדים לנקות אחריהם, והילדים יכולים (וצריכים) לשמור על הניקיון.

ההפסקות בדרך כלל מאוד קצרות ולא מספיקים לאכול. יש רק שתי הפסקות אוכל בבית ספר, ואם לומדים עד שלוש וחצי או אפילו עד חמש, זה פשוט לא מספיק.

עיקר הדברים נגד ההצעה:

כמו שלאה צפתה, לא היה מי שיתמוך בהצעה בין הדוברים, למרות שחלק הסכימו עם הטיעונים של לאה.

תרבות ונימוס: זה לא מנומס לאכול כשמישהו מדבר, חלק מתרבות זה לדעת מתי אוכלים ומתי לומדים, ואם מישהו מאוד רעב, הוא יכול להתאפק עד להפסקה הבאה.

הרבה פעמים האכילה גורמת ללכלוך בכיתה, ולהפרעה סביבתית בצורה של ריח חזק (ולא תמיד נעים...) או רעש.

באסיפה הראשונה אחרי חופשת סוכות נרשמה נוכחות יפה של כל התלתונים.

אחרי כמה הודעות מנהלתיות הציגה לאה את ההצעה, למרות שמראש היה לה ברור שההצעה לא תהיה פופולרית ואולי לא תעבור:

אסור לאכול בשיעורים.

לאה באה מצויידת בטושים צבעוניים ללוח וסימנה 3 סיבות עיקריות להצעה:

האכילה מפריעה למי שאוכלת ולמי שיושבת לידה