פתיחת שנה חדשה בועדת אסיפה

Post date: Aug 14, 2012 10:3:27 AM

אנו מכריזים בשמחה על תחילת שנת הפעילות של אספת בית הספר.בהתאם להחלטות האספה בשנה שעברה ועדות בית הספר יהיו ועדות נבחרות. להלן סדר הבחירות:

    • ביום ראשון 2.9 בשעה רביעית– הפנינג ועדות : יוצגו כל ועדות בית החינוך וכל המעוניינים יוכלו להציג מועמדות. הורים יוכלו להגיש מועמדות ם במיל: asefa@givol.org

  • ביום שלישי –חמישי 4-6.9 יפעל קלפי בו יבחרו חברי הועדות.

  • יום ראשון 8.9 בשעה רביעית – כינוס ראשון של הועדות.

באתר בית הספר מתפרסם סדר היום לאסיפות הקרובות.

שתהייה לכולנו שנה דמוקרטית מוצלחת !!!

ועדת אספה

קהילת גבעול יקרה,

שנת הלימודים כבר בפתח.