עדכונים שונים

Post date: Jan 20, 2014 12:46:32 PM

1. ברביעי הקרוב 22.1 אספת ביתספר חשובה ביותר על זריקת נפצים וסחר בנפצים בבית הספר

2. מחר יום שלישי 23.1 היום האחרון להעברת תרומות לאיל"ן.את המעטפות נא להעביר לטל הופמן בהפסקה