עדכונים מועדת אספה

Post date: May 03, 2014 12:48:1 PM

ביום רביעי 30.4 הוחלט באספת ביית הספר על הכללים המחייבים ילדים להשתתף בשיעורים בהם בחרו. הכללים יובאו לדיון קצר גם באספת הקהילה ב6.6 על מנת לאשרם ולהוסיפם לחוקי בית הספר

ביום רביעי 7.6 באספת בית הספר תציג ועדת חזות את תכניתה לשיפור חזות חצר בית הספר. אם לא יהיו הסתייגויות משמעותיות תחל הועדה בביצוע התכנית.