עדכונים מוועדת אסיפה 9.4.18

Post date: Apr 09, 2018 4:25:32 AM

שלום משפחות וחברי צוות יקרים,

חופשת וחג הפסח הסתיימו, ומחר יום א' ה-8.4.18, אנחנו חוזרים ללימודים לחלק האחרון של שנת הלימודים.

אנחנו מקווים שהחופשה והחג היו עבורכם הזדמנות למנוחה וצבירת חוויות, ושכולם חוזרים עם כוחות מחודשים.

ב) עלות של מבנה כזה נעה בין 60 אלף ₪ ל-100 אלף ₪.

ישנם ניסיונות לגייס כספים ותרומות לטובת העניין, גם מהעירייה וגם מגורמים נוספים.

לא בטוח שנצליח לגייס את המימון הדרוש, כולו או חלקו.

החלטה על הוספת מבנה יביל, דורשת מאיתנו לשמור בתקציב את סכום הכסף, למקרה שנצטרך לממן בעצמנו את כל העלות.

המשמעות היא שבשנה הבאה מבחינת תכנון חלוקת תקציב של וועדת תקציב, יהיה פחות כסף לוועדה לתת לדברים הרגילים שהיא נותנת, כמו הסעות לפעילויות שונות, ציוד ואביזרים למרכזים והשיעורים השונים, כיבוד לאירועים, וכדומה.

ג) החלטה נוספת שצריך להחליט עליה, זה מיקום מועדף של הכיתה היבילה החדשה שתהייה. האפשרויות המוצעות:

1) חצר אחורית של התיכון.

2) חצר אחורית של היסודי צמוד לגן.

3) בין חדר מדעים לגדר.

4) גג היסודי (מחייב טיפול בגג והגבהת המעקה).

5) בצד הדרומי של מקלט אמנות (לפני הכיתה של עליזה).

כל האפשרויות תלויות בסופו של דבר בעלויות ההתקנה במיקום הרצוי, ובאישורים של מהנדס בטיחות, ולכן מגדירים סדר עדיפויות של כל האפשרויות, למקרה שמיקום שייבחר בעדיפות גבוהה לא יתאפשר בסופו של דבר.

ד) יוקם צוות מתנדבים שייקח אחריות עם המנהלים על בדיקת האפשרויות של מבנים כאלו, ואת העלויות שלהם ושל התקנתם. הצוות ינסה לקדם התקנה של המבנה החדש במיקום, לפי העדיפויות שיוגדרו.

כולם וכולן מוזמנים ומוזמנות להגיע, להשתתף, להביע דעה ולהשפיע.

​וועדת אסיפה מבקשת להזכיר שאנחנו מקפידים על כללי האסיפה, כך שמי שמגיע לאחר 15 דקות מתחילת האסיפה איננו רשאי להשתתף בהצבעות.​

​בברכה,

רשף וועדת אסיפה.

להלן עדכון מוועדת אסיפה לגבי ההצעה שתעלה לדיון, באסיפות השבוע של יום ד' (11.4) בשעה 8:50, וביום ו' (13.4) בשעה 9:00:הצעה להוספת מבנה יביל ככיתה בשנת הלימודים הבאה

א) אנחנו מבקשים להחליט להוסיף בשנת הלימודים הבאה מבנה יביל (קראוון, יורט, כיתה מעץ, וכו') כדי שתהייה כיתה נוספת בגבעול.

המטרה היא להוסיף מרחב למידה נוסף לתיכון שיגדל ב-12 תלמידים, ויזדקק ללפחות מרחב למידה אחד נוסף למפגשי הבוקר והרבה מהשיעורים + לאפשר כיתה נוספת לכל המגוון של השיעורים של גבעול של כל הגילאים.