עדכונים מוועדת אסיפה: מבנה יביל

Post date: Apr 15, 2018 4:36:55 AM

השבוע עלתה לאסיפה ההצעה להוסיף מבנה יביל שיגדיל את מספר הכיתות בבית החינוך. החלטה כזו תגרור הכרח של שמירת תקציב לטובת העניין, על סך של סכום שנע בין כ-60 ל-80 אלף ₪, במידה ולא נצליח לגייס את המימון ממקורות אחרים מחוץ לתקציב של בית החינוך.

הצעה זו עברה והתקבלה. על מנת להוציאה לפועל יוקם צוות בשיתוף מנהלים, הורים, צוות ונחנכים.

האפשרויות שהוצעו לתיעדוף כמיקום רצוי עבור הכיתה הן:

-חצר אחורית של התיכון - 56 הצביעו בעד

-חצר אחורית של היסודי- 12 הצביעו בעד

-בין חדר מדעים לגדר-14 הצביעו בעד

-גג יסודי-2 הצביעו בעד

-בצד הדרומי של מקלט אומנות-6 הצביעו בעד.

ביום רביעי הקרוב לא תתקיים אסיפה עקב יום הזכרון לחללי צהל

תודה ושבוע טוב!

איגי בשם הוועדה..