עדכונים חשובים לקראת אספה בשישי

Post date: Jun 25, 2013 12:47:30 PM

לכל חברי קהילת גבעול

כיוון שהוגשו 2 הצעות מסודרות על פי נוהל "אסיפת חירום"

אנו מצרפים נושאים אלו לאספה המתקיימת ביום שישי 28.6 בשעה 9.30 (בדיוק).

האחת : להעלאת הנושא "המתחים שנוצרו בתהליך בחירת סגן המנה" לדיון דחוף

אנו מזמינים את כל חברי הקהילה להשתתף, לשמוע את הטענות השונות , להביע את דעתם בנושא ולקבל הכרעה בדרך דמוקרטית.

בסיומו של דיון תידרש האספה להחליט בהצבעה האם היא נותנת אמון בוועדת מורים, שנבחרה ע"י הקהילה ע"פ חוק, ובתהליכי איוש הצוות לשנה"ל הבאה על פיהם פועלת הועדה.

הצעה נוספת שתובא להכרעה היא הצעתה של לאה להקמת צוות היגוי דמוקרטי – ארגוני. שיכלול ילדים, הורים וחברי צוות. צוות ההיגוי יבחן את כל המבנים הארגוניים של גבעול ואת הממשקים בניהם. צוות היגוי זה ישתמש בחוברת העקרונות של גבעול ובחוקים שנקבעו במהלך השנים באספה כבסיס לדיון. צוות היגוי זה יבנה הצעה לשיפור הקיים ויביא אותה לאישור האספה ברוב הנדרש.

היה והצעתה של לאה תתקבל לא נדון באספה זו בהצעות שעסקו בצוות ניהול, ועד העמותה וועד ההורים.

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה