עדכון 14.10.18

Post date: Oct 14, 2018 5:29:35 AM

קהילת גבעול היקרה,

בעניין זה התכנסנו ביום רביעי לאסיפה, בה הועלו 3 הצעות לדיון, הקשורות בשינוי אופן ההיבחרות/התנדבות לוועדות בגבעול. ההחלטה שהתקבלה ברוב קולות היא שהבחירות לועדת טיולים תתקיימנה בתלתונים. כל תלתון ייבחר חמישה נציגים (מ ד' ועד יב). שאר ההצעות הנוגעות בבחירת הילדים לכלל הועדות כתנאי להשתתפותם בוועדה והפעלת הועדה ללא נציגות של כל התלתונים נדחו. על כן, כפי שהיה עד היום, וועדות שנבחרה להן נציגות תלתונית ימשיכו להיבחר בתלתונים (ל״ב, מורים, תקציב, קליטה + טיולים בעקבות החלטת האסיפה כאמור), ושאר הוועדות תישארנה להצטרפות פתוחה לכולם/ן.

הצעה נוספת שתעלה לאסיפה בקרוב ושאנו בוחנים ברצינות רבה הפעלתה היא תכנית "נשק וסע" שמטרתה להבטיח את שלומם ובטיחותם של הילדים עם הגעתם לבית החינוך בבוקר שמאופיין בעומסי תנועה היוצרים פקקים ומהווים סכנה לילדים.

השבוע נפגשו נציגי ועד ההורים וועד העמותה (תודה להורים שהגיעו לשמוע ולחשוב יחד) עם נציג עמותת "עיניים בדרכים" שהסביר על מטרת התכנית, איך זה בא לידי ביטוי בביה"ס ומה נדרש להפעלתה.

בפגישה זו הוחלט כי צריכה להיות מחויבות מלאה של ההורים לתהליך וכי אנו מבקשים לקבל החלטה לגבי הפעלתו של המיזם, בצורה דמוקרטית של כלל הקהילה כיאה לדרך בה מקבלים החלטות בגבעול.

על כן, בקרוב תתקיימנה שתי אספות בנושא: אספת יום ד' ואספה נוספת לקהילה ביום ו' ה- 26/10/18 בין השעות 9:00-11:00.

מזכירים, כי מי שמגיע משפיע! וההחלטה שתתקבל לאחר קיומן של שתי אספות אלה תחייב את הכלל.

" לחיות לאור העקרונות, ללכת בעקבות החלומות"

בהתאם להחלטות אסיפה שהיו בנושא הגשת מרחבי למידה בתלתון א-ג ובתלתון החטיבה, אנו שמחים לבשר שתכנון העיצובים רוקם עור וגידים בשני התלתונים ואנו לקראת הגשתם לאישור, בתקווה שנקבל תקציב ונוכל להוציא את התכניות הנפלאות המשקפות פדגוגיה חדשנית ויצירתית לפועל.

נמשיך לחלום.. ליזום.. להעז ולצאת מהקופסא...

הורי נחנכי א-ג שימו לב- בחופשת החנוכה מתוכנן "בית ספר של החגים" בין התאריכים 4-10/12/18 בשעות 08:00-13:00 . הדבר מותנה בכמות הילדים הנרשמים.

אנא עדכנו את סמדר גורן, רכזת התלתון, עד יום שלישי, מי שבכוונתו להירשם.

החודש האחרון עבר על כולנו בריבוי תכנונים, ארוחות, ניקיונות וטיולים משפחתיים. אז עכשיו, שהכל נגמר, התחלנו באמת מחדש, קיבלנו את שנת תשע"ט ונכנסנו לשגרה הברוכה. ביום ראשון הגענו מלאי תקווה לשגרה המבורכת ולשנה החדשה לאחר חופשה ארוכה.

חודש חשוון הוא חודש של מחשבה. חודש בו מתכנסים פנימה, לאחר חודש אינטנסיבי של מפגשים, טיולים, משפחתיות. מגיע שלב השקט הפנימי. זה הזמן לחשוב, לשאול מה היה עד כה וכיצד נמשיך מכאן?

התחלנו בתהליך מעמיק של בחירת הנחנכים והצוות לועדות השונות ופתחנו את פעילות הועדות בפאנלים בהם הציגו נציגי הועדות של השנה שעברה את פעילותם, לב העשייה שלהם ועודדו את הקהל הנלהב לקחת חלק ולהצטרף לועדות השונות והמגוונות, כל אחד ואחת לפי רצונותיו, כישוריו,