ספרי לימוד משומשים - עדכון

Post date: Sep 22, 2012 6:32:8 AM

מצורפת רשימה מעודכנת של ספרי לימוד להם נדרשים ילדי א-ו לפי המערכת שבחרו.

כאמור אם יש לכם ספרים אלו משומשים במצב טוב - סביר נודה לכם אם תביאו אותם לבית הספר ביום ראשון

לבית ד-ו. תוכלו לצרף גם פתק עם ספרי הלימוד להם זקוקים ילדכם. אם אלו יהיו במאגר הם יועברו אליכם

נודה גם לילדי התיכון והחטיבה אם יעבירו ספרי לימוד משומשים מרשימה זו

ועד הורי ד-ו