סיכומי אספות

Post date: Dec 05, 2014 12:10:25 PM

מצורף קובץ עם החלטות 4 האספות האחרונות הנושאים הבאים: מתקן אופנים, התנהגות לא נאותה בנסיעות, שעת אספת בית הספר, תפקידי ניהול, צוות ניהול ונציגי הורים בועדת מורים