מתחילים לבנות יחד מערכת לימודים לשנה הבאה

Post date: Jun 12, 2013 6:12:10 PM

אתמול, ברביעי 12.6 קיימה ועדת אספה ארוע מיוחד בחצר בית הספר

עשרות ילדים (ומורים גם) מכל הגילאים (כולל הגן) הציעו שיעורים אותם היו רוצים ללמוד בשנה הבאה הילדים צרפו לשם השיעור גם נימוקים לקייום השיעור וחיפשו (ואף מצאו בד"כ) שותפים שמעונינים כמוהם בשיעור זה. חלקם אף הרחיקו לכת ואיתרו מורים שיוכלו ללמד שיעור זה.

והנה גם לכם הזדמנות - מצורף טופס שאתם, ההורים כמו גם ילדים ומורים שלא הספיקו היום, מוזמנים למלא.

חשבו בבקשה על שיעורים שיש סיכוי אמיתי לקיימם

ומרחיקי הלכת יכולים גם להציע את עצמם כמורים מתנדבים לשיעור זה !!

ומה נעשה עם דפים אלו? ועדת מערכת שמתחילה את מלאכת בניית המערכת לשנה הבאה תשתמש בדפים אלו ככלי עבודה משמעותי בעת בניית המערכת

אין הבטחה כמובן שכל השיעורים יוכלו לצאת אל הפועל.

ובאותו עניין .

היום נבחרו בקלפי חברי ועדת מערכת : תואם בנור, ליאור חסן, נעמה דביר הופמן עדי נאור גל-יה אופנברגר, עפרה דולינסקי

בהצלחה

ועדת אספה