מחר יום אחרון להביא אישור ותשלום לטיול

Post date: Feb 27, 2013 1:8:49 PM

מחר - יום חמישי

הזדמנות אחרונה

יש להביא אישור חתום וסך 150 ש"ח לטיול להרי ירושלים

בהפסקה לחן שוהם

ועדת טיולים