מזכירים לכם - אספת קהילה

Post date: Jun 21, 2013 12:4:27 PM

לחברי קהילת גבעול

תזכורת חשובה

ביום שישי 28.6 בשעה 9.30 אספת קהילה

הנושאים

1. צוות ניהול

2. הקשר בין עמותת "גבעולי אולגה" לבית החינוך גבעול *

3. ועד הורים - דרך בחירה תפקידים *

4. אישור צוות גבעול לשנת הלימודים הבאה *

* ועד ההורים הציג בקשה/דרישה בעניין הדיון על הרכב הועד אופן בחירתו פועלו וכפיפתו לחוקי האסיפה לדחות את הדיון לתחילת שנת הלימודים הבאה כדי שיהיה לו את הזמן לגבש דעה. - בקשה זו תובא לדיון קצר והצבעה בתחילת הדיון

* נושא 4 ידחה לאספה אחרת כאשר ועדת מורים תסיים את מלאכתה.

את פירוט ההצעות אפשר לראות באתר בית הספר בפרסום מיום שישי 14.6

מחכים לכם

ועדת אספה