מועמדים נוספים לועדות + נציגות לפרלמנט ארצי

Post date: Sep 13, 2012 2:41:5 PM

לאחר הבחירות נותרו מקומות בודדים לחברים נוספים בועדות

ילדים, חברי צוות והורים מוזמנים להציג את מועמדות

לועדת ביקורת - דרושים הורים

ו - ילדים,וחברי צוות לועדות חגים, טיולים, ספורט, חזות, אספה ול"ב בית ספרית

כמו כן נחוצים מועמדים מתלתון ד-ו ומעלה לייצג את בית הספר בפרלמנט הארצי של בתי הספר הדמוקרטים.

הפרלמנט נפגש פעם בשישה שבועות בשעות אחר הצהריים בתל אביב.

את המועמדות יש לשלוח במייל עד יום שני ולציין שם שם משפחה ותלתון

asefa@givol.org

הבחירות יתקיימו ביום רביעי 19.9 בשעה 8.15 בחדר תנועה.

על המועמדים לפרלמנט הארצי להגיע לאספה כדי להציג עצמם.

שנה טובה

ועדת אספה